شعر های (ش) علی (ع) رضا (ر) آیت اللهی (آ) 1336 - 1396
کاریز
من پارتم اشکانیم
آوازهای زخمی
چهار دیواری اجباری
آسمان سوخته
شعر و...
استاد علی میرزائی سراینده یاس سپید
کریما یزدی
گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
اشک قو
دریای واژه ها
گلچینی از بهترین ها
آلیهان
شعر گراش
ترنم سکوت
وقتی دیوارها سکوت می کنند
آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
بی همسفر مسافر خوبی نمی شوم
شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
- مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
علیرضا آیت اللهی ( ادبی )
آیت یزد
علیرضا آیت اللهی ( اجتماعی )
( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat
انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
- سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
شناخت مردم ایران
- از مجتهد تا سردفتر و دفتریار ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
شعر من تهران
انسان شناسی
نسب نامه...
11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
ساماندهی ( آمایش ) سرزمین
بررسی های آمایشی و مدیریت
مبرزاجواد آیت اللهی
میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi)
تماشا
مقتبس
اصول برنامه ریزی مدیریت دولت
آمایش سرزمین
آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور
- مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه ریزی و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
جغرافیا و آمایش
ورود به بهره وری در
Ethnologie de l’Iran
genealogie - ayatollahi
amenagement en iran


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic