شعر های (ش) علی (ع) رضا (ر) آیت اللهی (آ) 1336 - 1396

نقد ادبی ، نقد شعر ، سپید ، تبر خسته ، علی دولتی ، خرداد 1394 ، سایت شعر ناب (5)

تاریخ:یکشنبه 31 خرداد 1394-10:53 ب.ظ

علیرضا آیت اللهی
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۳
علیرضا آیت اللهی
 
« تبر خسته » و حسادت بر انگیز   
توصیف و روایت خستگی تبر با کم ترین ، ساده ترین و گویا ترین واژه ها صورت گرفته است : خیر الکلام قلٌ و دلٌ .
بهترین معماری شعر در این است که با کم ترین واژه ها بیشترین محتوا و معنا را بیاورد ؛ و البته به صورت کامل که در اینجا چنین مرادی حاصل شده است : گویا و شیوا . نماد آفرینی ، تمثیل و تشبیه شعر نیز خیال انگیزی آن را کامل می کند : زیبا
حال با این نمادیگری ؛ تشبیه و تمثیلِ خیال انگیز خواننده روایت خستگیِ تبر می تواند هر گونه خیال و تفسیری در باره این خستگی داشته باشد . چرا که پیام شعر در اشتباه ناشی از خستگی است ؛ و امٌا این خستگی ناشی از چه ؟ ( می تواند نقش تبر را به نقش یک نفر در جامعه تعمیم دهد ... ) و آیا این خستگی ناشی و معلول است یا علٌت ؟ و چرا ؟
خسارت اشتباه ناشی از خستگی ، یا خستگی ناشی از تبر را چه کسی یا چه کسانی می پردازند ؟ این اشتباهات تا کجا ادامه خواهد داشت ؟ و این تفسیر و تعبیر تنها از یک خواننده شعر است و تنها در یک بُعد از آن که بُعد عمومی اجتماعی باشد حال آنکه ممکن است به تعداد هر خواننده ای تعبیر و تفسیر وجود داشته باشد ...
مسئله قیاس را مطرح نمی کنم . 
شاعر موفق شده است که خواننده ( ی البته داری شعور دریافت شعر ) را به تفکر وادارد ...
و اگر خواننده به مقتضای زندگی و برداشت خود از این شعر به نتیجه ای هم برسد شاعر در رسالت خود موفق گردیده است .
امٌا ناقد هنوز موفق نگردیده است ؛ چرا که این بحث ادامه دارد ...
امٌا توان فیزیکی ناقد ؟ خیر ... والسلام .

پایان 

                   
پاسخ صفیه پاپی به نظر علیرضا آیت اللهیچهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۸
صفیه پاپی
  
گ
گداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد ادبی ، نقد شعر ، سپید ، تبر خسته ، علی دولتی ، خرداد 1394 ، سایت شعر ناب (4)

تاریخ:یکشنبه 31 خرداد 1394-09:50 ب.ظ

علیرضا آیت اللهی
سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۰۵
علیرضا آیت اللهی
 
شاعرادیب با « تبر خسته » !   
تبر شاید تبری باشد که بسیاری از شعرهای سپید ما را چون فیلم هائی نا کار آ تبری ساخته است !(1)
اصولا" در ادبیات بحث بر « اسم » و « فاعل » نیست ؛ ادب و زیبائی در « عمل » است و شاعر و نویسنده به « وصف یک عمل » می پردازد .
امٌا می بینیم که در شعر سپیدِ به بیراهه رفته و شکست خورده یِ دو - سه دهه ی اخیر ما اکثر قریب به اتفاق مدعیان شاعری در این رشته بر « اسم » و « فاعل » تاکید دارند و این به دو دلیل اساسی است :
- اصولا" توجٌه به شخص و « کیش شخصیت » در ایران ِ خانخانی و ایلخانی و ... رضاخانی ژنتیک شده است و درمان آن شاید چند دهه طول بکشد ...
در هرکجا که خان بیشتری وجود داشته است ، ایلات و عشایر و روستاها و ... این مرض ، به ویژه خود بینی و خود محوری ، مزمن تر است که احساس تملک و تعلق به اشیاء را بالا می برد ، حال آنکه در مناطقی باستانی تر و شهری شده تر چون جنوب ایران ، از خوزستان و فارس شهری گرفته تا یزد و کرمان این تعلق بسیار کمتر است و شاید به همین دلیل باشد که « کاکو »ی شیرازی به دنیا آنده است ، یزدی ها در تحقیر افراد و اشیاء ، بلکه در کم اهمیٌت شمردن آنان در مسیر زندگی خود ،به آخر نام آنان یک « ک » تصغییر اضافه می کنند و کرمانی ها مثل جناب دولتی یک « و » تصغییر ... و شاید از اینجاست که شاعران جنوب خراسان ( چون استاد شفیعی کدکنی بسیار عزیز ) ، کرمان ، یزد ، فارس ، و خوزستان و بالای خوزستان بیشتر به عمل اشخاص و اشیاء کار دارند تا خود آنان و در این عمل نیز آنچنان که اقتضاء می کند به توصیف عمل ... به زیبائی و شیوائی ...
- ناشاعران ؟ یا کم شاعرانی که به خصوص یه دلیل عدم توانائی در حوزه شعر کهن به شعر سپید روی آورده اند ، به تصوٌر خود برای شعر ساختن کلامشان به اسامی عجیب و غریب و کلمات غلمبه و سلمبه متوسل می شوند ... (2)
و امٌا علی دولتی هم طبع و قریحه شعر سپید را دارد و هم از مردم شریف و خونگرم کرمان است که نژادا" پیرو مکتب اصالت عمل اند و از خطه ی سعدی و حافظ و خواجو و وحشی بافقی . (3)
« تبر » به سادگی و نه هیچ چیز اضافی بر آن . چون اصل بر تبر نیست بلکه بر عمل تبر و « خستگی » ناشی از آن است . ساده ، زیباست و شیوا . یا به قول قدیمی ها و تقریبا" : فصیح و بلیغ .
(1) وقتی یک فیلم از حیٌز انتفاع خارج شد ، یا اصولا" مناسب تشخیص داده نشد ، طی مراسمی آن را با تبر خرد می کنند .
(2) این بحث جدای از کاربرد کلماتی خاص و گاه عجیب و مهجور در برخی از شعبات شعر سپید که سیاسی تر مینمایند ، شاید چنین اقتضا آتی داشته باشند و نزد دوشاعره گرامی و شهیر سایت وجود دارند می باشد . 
(3) و اینجاست که ناقد ادبی ناچار به شناخت فضای اجتماعی - فرهنگی شاعر و تولد شعر اوست .

                  
علیرضا آیت اللهیسه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۱۵
علیرضا آیت اللهی
    
پاسخ جمیله عجم(بانوی واژه ها) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۵
جمیله عجم(بانوی واژه ها)
  
پاسخ فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۳۵
فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل)
  داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد ادبی ، نقد شعر ، سپید ، تبر خسته ، علی دولتی ، خرداد 1394 ، سایت شعر ناب (3)

تاریخ:یکشنبه 31 خرداد 1394-09:48 ب.ظ

علیرضا آیت اللهی
سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۶:۳۹
علیرضا آیت اللهی
 
شاعرِ آگاه و تبر خسته     
شعر ، احساس است ، سیٌال است ، خود روست و خود رو تقریبا" همچنان یک خودرو ( اتو موبیل ) ؛ خود می آید و خود حرکت می کند ... و امٌا شاعر چون راننده ای است که هر چه بافرهنگ تر ، منطقی تر و ماهر تر باشد هم محتوای شعر را غنی تر می کند ، هم سیر آن را تسهیل می کند و شعری روان ،زیبا، شیوا ، متین و دلنشین .... پدبد می آورد و هم به مقصدی مطلوب تر که پیامی پربار تر باشد می رساند .
ذهن شاعر وقتی شاعر ( با شعور ) باشد سیری را که پدید می آورد و مسیری که می سازد « منطقی » است ؛ شامل :
مبتدا و خبر یا :
مقدمه ( موضوع ) 
متن
نتبجه یا پیام 
مطلع شعر معمولا" علاوه بر این که مبتدا و مقدمه شعر است طرح موضوع آن هم هست . بحث شعر تبر خسته بر نقش و جایگاه تبر است . 
درشعر اگر منطق به زبانی زیبا بیاید و تاثیرگذار تر شود فبها . امٌا معمولا" شعر ، هنر است و بسیاربیش از آتکه یک آموزش ( آِشعار ) کلاسیک باشد یک زیبائی برخاسته از احساس است ؛ و برای زیبا سازی است که مکاتب متعدد ادبی به وجود آمده اند و از آن جمله سمبولیسم یا نماد گرائی .
تبر می تواند یک انسان یاشد ؛ یک قاضی ... و یایک انسانِ قاضی و تصمیم گیرنده در هر پست و مقام (1)
و چون در ادبیات ، بر خلاف علم و منطق که در آنها اصل بر تحلیل برای اثیات یاشناخت است ، در ادبیات اصل بر توصیف است شاعر تمام توصیف خود را در کمترین کلام و تنها در یک واژه آورده است : 
خسته !
خسته از چه ؟
(1) به یاد داشته باشیم که ناقد ادبی سر انجام یک مفسر است و نه یک مرور گر و خواننده دقیق ذهن شاعر ... ناقد ادبی برداشت و به اصطلاحِ منطقیون « استنباط » خود را از شعر می نویسد و نه اینکه حقیقت وجودی شعر را تعریف کند . 
( ادامه دارد انشاء الله )

                  
پاسخ صفیه پاپی به نظر علیرضا آیت اللهیچهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۸
صفیه پاپی
  
پاسخ فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۳۵
فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل)
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد ادبی ، نقد شعر ، سپید ، تبر خسته ، علی دولتی ، خرداد 1394 ، سایت شعر ناب (2)

تاریخ:یکشنبه 31 خرداد 1394-08:45 ب.ظ

علیرضا آیت اللهی
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۰۲
علیرضا آیت اللهی
 
شاعر « تبر خسته »    
علی دولتی شاعری است ؛ که بیگمان :
- قریحه دارد
- اندیشه دارد
- زبان سرایش دارد
- دچار لفٌاظی نمی شود
- می داند که چه می خواهد بگوید و به خصوص برخلاف برخی « به اصطلاح سپید سرایان !!! حاضر در سیستم مجازی فارسی » می فهمد که چه می گوید و به خوبی به مخاطب میفهماند که این « اِشعار » وظیفه اصلی هر شاعر است :
پس پیام دارد و پیامش را عرضه می کند و نه خودش را ... (1) ؛ که ضرب المثل انقلابیون فرانسوی این بوده است که ما فقط کارمان را می فروشیم و نه خودمان را ...
( گرچه با وجود تمام حرمتی که برای حجب و تواضع ایشان قائلم امیدوارم روابط عمومی قوی تری برای خود دست و پاکنند .... ) 
و با چنین شرایطی است که شعر « تبر خسته » پدیدار شده است ....
(1) می بینیم که برخی با یک دوبیتی یا یک سه گانی و امثال آن که شاید بیش از ده واژه اصلی نداشته باشد چگونه بارها و بارها به منبر می روند و به خود نمائی ( کاین منم طاووس علیین شد ه ؟! ) . به یاد گفته م.ا. تهرانی شاعر شوخ طبع شعر نو ، در حوالی 1350 در انستیتو گوته افتادم که وقتی در همایشی از شاعران ، پشت میکروفون قرار گرفت در برابر شوخی نسبتا" زننده شاعره ای جوان ( حسادت در این کشور حتی نسبت به بزرگان ! و نشناختن حدٌ و اندازه ی خود ! بیداد می کند .... ) گفت ( نقل به مضمون ) : خانم ... فلان ! من نان زیبائی چهره روتوش کرده ام را نمی خورم ، نان اندام در گن پیچیده ام را هم نمیخورم ! و چون گویا بغض کرد یکی از شاعران بزرگ ردیف جلو گفت : نان شعرش را می خورد ! ؛ که در اینجا گفت : به خدا قسم نانخور شعرم هم نیستم ... و من که در ردیف انتهائی بودم ( آن روزها رعایت بزرگتری - کوچکتری ، پیشکسوتی و امثال اینها به اندازه کافی وجود داشت ) و متوجٌه نشدم ؛ امٌا پس از خاتمه جلسه گفته می شد که با این حرف بسیاری از شاعر های ردیف های اوٌل و دوٌم ؛ نظیر شاملو و سیاوش کسرائی ، بغض کرده بودند ... آنهم در آن زمان که به شعرای حقیقی توجٌهاتی می شد ؛ و....
(2) و از اینجاست که یک نا قد ادبی نمی تواند به اصطلاح « چشم بسته غیب بگوید » و بنده در حتی اظهار نظر برروی شعر شاعرانی با پروفایلی سراسر « فاقد اطلاعات » خود را تا حدودی دست بسته می بینم ... 
( ادامه دارد انشاء الله ) 

                   

پاسخ رضا نظری به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۳۴
رضا نظری
 
پاسخ فاطمه توکلی به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۱۵
فاطمه توکلی
  
علیرضا آیت اللهیسه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۱۴
علیرضا آیت اللهی
     

شرمنده می فرمائید . ببخشید که ادا کردن حق مطلب دشوار می نماید      
پاسخ صفیه پاپی به نظر علیرضا آیت اللهیچهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۸
صفیه پاپی
  
پاسخ فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۳۴
فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد ادبی ، نقد شعر ، سپید ، تبر خسته ، علی دولتی ، خرداد 1394 ، سایت شعر ناب

تاریخ:یکشنبه 31 خرداد 1394-07:40 ب.ظ

تبر خسته 

شعری از 

علی دولتی

 از دفتر کوتاه نوشته ها نوع شعر سپید

ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۰۲:۴۹ شماره ثبت ۳۷۸۱۸
  بازدید : ۳۶۱   |    نظرات : ۱۶۱

سبک نوشتار
قلم:F
اندازه:  
شعر :       
زمینه:       
دفاتر شعر علی دولتی

تبر خسته

باز ایستاد

چند بار شمرد

دایره ها را

باز هم اشتباه کرده بود

این روزها

درختان هم جوان تر از آن اند

که چهره اشان می گوید.
علی دولتی

۱۹
 ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری :  |  |  |  |  | 
۴۳ شاعر این شعر را خوانده اند

محمد ایثاری نیا (جوینی)

 ، 

علیرضا آیت اللهی

 ، 

علی غلامی

 ، 

حسین احسانی فر(رهای لنگرودی)

 ، 

مونس ارجمندی

 ،

سیده لاله رحیم زاده 

، 

مریم شجاعی(بشارت )

 ، 

جواد مهدی پور ( آزاده )

 ، 

لـــــــــــــــیلا رنجبران

 ، 

رضا نظری

 ، 

جعفر جمشیدیان تهرانی

 ، 

امیر جلالی(میر دی ) 

، 

میثم دانایی

 ، 

فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل)

 ، 

شاهین لقایی(شاهین)

 ،

علیرضا کاشی پور محمدی

 ، 

صفیه پاپی

 ، 

ابوالفضل خداوردی پور

 ، 

وحید کاظمی

 ، 

جمیله زینعلی

 ، 

حدیثه نق

 ، 

آزیتا احمدی

 ، 

فاطمه توکلی

 ، 

عباسعلی استکی(چشمه)

 ، 

فرهاد مهرابی

 ، 

علی دولتی

 ، 

داریوش پورافشار

 ، 

رشید حیدری(نادرگلی)

 ، 

علیرضا حكیم 

، 

نجمه طوسی (تینا)

 ، 

فاطمه ضیاالدینی

 ، 

امیدمرادی

 ، 

علی اسماعیلی

 ، 

جعفر محمدی (ضمیرچنارانی)

 ، 

مسیحا

 ، 

پژمان صالحی

 ، 

جمیله عجم(بانوی واژه ها)

 ، 

کیوان رادفر

 ، 

حسین راستگو

 ،

سیده نفس احمدی

 ، 

سیدحاج فکری احمدی زاده(ملحق)

 ، 

سیاوش پورافشار

 ، 

سپیده ی صبح

علیرضا آیت اللهی
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۷:۳۰
علیرضا آیت اللهی
 
ابعاد « تبر خسته »   
قصد این که شعر « تبر خسته » از علی دولتی ، این شاعر عزیز ، و به گمان من آزاده ، محجوب ، متواضع ، صادق ، و چون همه ی کرمانی ها خونگرم ، .. را نقد کنم ندارم . چون هنوز غرق شعرهایش نشده ام . شعرهایش را مختصر و مفید (1) می آورد ؛ و تقریبا" هر شعر بهتر از شعر قبلی . امٌا می دانم که نهایتا" این نوشته را نقد تلقی می فرمائید و چه باک .
البته در یک نقد شعر نه تنها شعر مورد نظر ، بلکه باید :
شعرهای متعددی از شاعر را شناخت
شخصیٌت شاعر را در نظر داشت (2)
رویٌه شاعری وی رالحاظ کرد
... و به ویژه انگیزه ویا انگیزه هایش را ! ... (3)
... تا محتوا و پیام شعر را دریافت .
و الٌا این شعر سپید که من با توجٌه به موسیقی لازم برای « سپید » آن را بیشتر شعر آزاد ( از مکتب فرانسویِ شعر سپید ) تلقی می کنم ، از نظر شکلی بحثی ندارد .
(1) نوشته هائی قطره چکانی به عنوان شعر سپید و در واقع عوامفریبانه به نام « سپید » را شعر نمی دانم و نمی خوانم ، بلکه « سیاه » ! .
(2) ای بسا شاعرانی خوش سخن امٌابسیار بی شخصیٌت که نهایتا" این بی شخصیتی و چه بسا بی ادبیشان در شعرشان متجلٌی می شود .
(3) مثل همین علی دولتی که نه مامور شعر دادن است ! نه برای کسب شهرت و تبلیغ چهره اش شعر می دهد ، نه محض پشتوانه و برای تبلیغ شغل و کسب و کارش ، و.... 
( ادامه دارد انشاء الله )

                   
پاسخ حسین احسانی فر(رهای لنگرودی) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۲۲
حسین احسانی فر(رهای لنگرودی)
  
پاسخ صفیه پاپی به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۵
صفیه پاپی
   
پاسخ محمد ایثاری نیا (جوینی) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۳۳
محمد ایثاری نیا   (جوینی)
  
پاسخ رضا نظری به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۳۵
رضا نظری
 
پاسخ فاطمه توکلی به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۱۴
فاطمه توکلی
  
پاسخ عباسعلی استکی(چشمه) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۹
عباسعلی استکی(چشمه)
درود استاد عزیز
بهره بردم بزرگوار
خسته نباشید
امید که همیشه خوش و خرم باشید   
پاسخ فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل) به نظر علیرضا آیت اللهیدوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۳۴
فاطمه سادات بحرینی(بحرالغزل)
  داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic